Algemene Voorwaarden

Privacy & Cookies

Bij Gouderdom is privacy van groot belang. Alle persoonsgegevens worden dan ook volgens de nieuwe Europese wetgeving, met de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat de persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met de persoonsgegevens.
Hieronder in detail.

Gouderdom is gevestigd aan de Sandbergstraat 14, 1391EL Abcoude en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gouderdom/Ype communicatie
www.gouderdom.nl /www.ype-communicatie.nl
Sandbergstraat 14 1391EL Abcoude
Tel; 0641097251 KVK: 67985033

Babette van der Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van Gouderdom. Zij is te bereiken via babette@gouderdom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gouderdom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Op de Gouderdom website plaatsen we tevens ervaringen van deelnemers over het gebruik van Gouden Randje, de pagina ‘op de mat’ en het lidmaatschap. De ervaring worden – in overleg – gedeeld met voornaam en foto. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld op basis van gegeven toestemming met als doeel om bezoekers te inspireren en te informeren Gouderdom producten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gouderdom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief met tips, inspiratie, blogs en nieuws en/of reclamefolder / poststukken
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Gouderdom analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Gouderdom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gouderdom neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gouderdom) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gouderdom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gouderdom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gouderdom bevat meerdere links naar onze Facebook pagina. Gouderdom is niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van Facebook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gouderdom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gouderdom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Cookies van derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door dat op te vragen en door te geven via babette@gouderdom.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar babette@gouderdom.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gouderdom zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Gouderdom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gouderdom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via babette@gouderdom.nl.

Gouderdom heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Heb je aanvullende vragen over jouw privacy of jouw gegevens? Neem contact op met Babette van der Veen via babette@gouderdom.nl