Privacy & Cookies 

Bij Gouderdom is privacy van groot belang. Alle persoonsgegevens worden dan ook volgens de nieuwe Europese wetgeving, met de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat de persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met de persoonsgegevens. Hieronder in detail. 

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met je. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid. 

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 

De Verantwoordelijke is: 

 Gouderdom 
Adres: Sandbergstraat 14 
Postcode: 1391 EL 
Plaats: Abcoude 
Tel-nr.: 06 4109 7251 
E-mail: babette@gouderdom.nl 

 

Privacymanager 

Wij hebben een Privacymanager aangesteld. Dat is niet een ‘functionaris voor gegevensbescherming’, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacymanager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacymanager zijn:  

Babette van der Veen, babette@gouderdom.nl, 06 4109 7251. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Gouderdom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van jouw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens: 

 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht  
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum  
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer 
 • Gegevens over jouw aciviteiten op onze website 

Op de Gouderdom website plaatsen we tevens ervaringen van deelnemers over het gebruik van Gouden Randje, de pagina ‘op de mat’ en het lidmaatschap. De ervaring worden – in overleg – gedeeld met voornaam en foto. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld op basis van gegeven toestemming met als doel om bezoekers te inspireren en te informeren Gouderdom producten. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Gouderdom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Het voeren van een financiële administratie 
 • Het organiseren van (klant)evenementen 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief met tips, inspiratie, blogs en nieuws en/of reclamefolder / poststukken 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • Gouderdom analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Gouderdom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Gouderdom neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gouderdom) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Gouderdom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen: 

 • het verwerken en uitvoeren van opdrachten 
 • het voeren van een financiële administratie 
 • het organiseren van (klant)evenementen 
 • het verzenden van nieuwsbrieven of mailings 
 • het voeren van een bezoekersregistratie 

Gouderdom bevat meerdere links naar onze Facebook pagina. Gouderdom is niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van Facebook. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Gouderdom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gouderdom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting:  

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

 

Cookies van derden 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.  

 

Conversion API Online Gouderdom 

Gouderdom maakt gebruik van Facebook conversion API. Hiermee hebben wij meer controle over de gegevens die worden gedeeld en wanneer deze worden gedeeld. Op deze manier kunnen we beter gepersonaliseerde advertenties tonen op Facebook.  

 

We kunnen de effectiviteit van onze advertenties meten waardoor we een doelgroep kunnen creëren en zo potentiële klanten benaderen die wellicht ook interesse hebben in het product of de dienst en onze andere bedrijfstools optimaliseren. Hiernaast kunnen we de nauwkeurigheid verbeteren van gegevens die worden verstuurd voor gerichte marketing, meting en optimalisatie wanneer deze worden gebruikt in aanvulling op de reeds in gebruik genomen Facebook pixel. 

 

Voor meer informatie over wat Facebook met jouw persoonsgegevens doet verijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook. Deze kunnen regelmatig wijzigen. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door dat op te vragen en door te geven via babette@gouderdom.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar babette@gouderdom.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gouderdom zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Gouderdom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Gouderdom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze privacymanager via babette@gouderdom.nl 

 

Gouderdom heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacymanager. 

 

Heb je aanvullende vragen over jouw privacy of jouw gegevens? Neem contact op met Babette van der Veen via babette@gouderdom.nl 

 

Veranderingen 

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft. 

 

26 mei 2021 
Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

26 mei 2021