Om het bestaande woningtekort op te kunnen lossen, moeten de komende periode zo’n 900.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Omdat we steeds ouder worden en van ons verlangd wordt dat we langer thuis wonen, is de behoefte aan passende seniorenwoningen enorm groot. Dat begrip ‘seniorenwoning’ kent wellicht nog een stoffig imago. Als “nieuwe oudere” voelt u vermoedelijk een andere behoefte. U wilt onderdeel uitmaken van een gemeenschap, terwijl u zich ten alle tijden achter de eigen voordeur kunnen terugtrekken.

Goud Woningen

Zodoende ontstond het idee voor Goud Woningen; nieuwe comfortabele, eigentijdse woningen in een sociaal warme omgeving. Samen met projectontwikkelaar VORM trekken we op om deze nieuwe woningen ook daadwerkelijk te realiseren.

Voor wie?

Goud Woningen zijn bedoeld voor iedereen vanaf 55 jaar die nog actief is en levenslustig. Onze bewoners zijn ondernemend, weten graag wat ze willen en voelen de behoefte aan een gezonde en prikkelende omgeving. Ze houden van ontmoeting, vinden het fijn om deel uitmaken van een community, maar houden ook graag zelf de regie. Bij Goud Woningen ondersteunen de bewoners elkaar. Ze worden gestimuleerd hun talenten en vaardigheden in te zetten voor de ander en voor de groep. 

Communitybuilder
We maken samen met bewoners, onze community builder en ondernemers een plek voor verbinding tussen oud en jong, binnen en buiten, goed en minder bedeeld. Met een focus op welzijn en preventie in plaats van op zorg. Samen creëren we een gastvrij, uitnodigend gebouw, waar bewoners midden in het leven staan.

Positieve Gezondheid

Vanuit de focus op positieve gezondheid staan zes essentiële thema’s centraal in Goud: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. De huidige status en beloftes worden meetbaar gemaakt door jaarlijkse check-in met bewoners. Zo wordt continue gemonitord hoe een Goud woning bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid en het welzijn van bewoners.

Deel dit artikel